PLA GESTIÓ SOSTENIBLE DE L'AIGUA

28-Maig-2021
L'Ajuntament d'Esporles ha aprovat un Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua que també contempla mesures d'activació en cas de produir-se episodis de sequera al municipi.

El Pla contempla actuacions com: - seguir detectant i eliminant les pèrdues de la xarxa, que durant el darrers anys ja s'han reduit molt considerablement. - instal·lar comptadors elèctrics de més precisió. - redactar una nova ordenança que contempli establir tarifes que agreugin el consum abusiu d’aquest bé dins tot el terme. - la implementació de sistemes de drenatge sostenible - millores estructurals a la xarxa de clavegueram, entre d'altres. L'aigua és un bé escas i hem de vetllar per la seva gestió òptima i responsable.