Presentació

Esporles

La realitat d'un projecte col·lectiu de poble compromès socialment

Esporles és un poble viu, amb un comerç local i uns serveis productius i variats i on es pot gaudir d’una vida cultural, associativa i esportiva rica i diversa.

És una població que té com a eix central les persones, els seus interessos i les seves necessitats. L'atenció social als seus ciutadans és prioritària i per dur-la a terme disposa de serveis de qualitat i sense massificacions.

Una altra vessant destacada és la manera de fer participativa dels esporlerins i esporlerines i l'existència d'espais de participació ciutadana. Hi ha un abundant teixit associatiu, grups de persones que han unit esforços per dur a terme labors com millorar el medi ambient, donar a conèixer l’entorn natural, promoure l’esport, dinamitzar la cultura, cuidar el patrimoni i les tradicions, protegir els animals, etc. 

El Festival Contesporles 2013 va ser organitzat per un grup de persones voluntàries.
El Festival Contesporles 2013 va ser organitzat per un grup de persones voluntàries.
 Excursió organitzada per l'Escola de Natura d'Esporles.
 Excursió organitzada per l'Escola de Natura d'Esporles.

         

                                                                                                 


Source URL: https://www.ajesporles.net/presentacio