Situació


El municipi està situat al sector occidental de l’illa i ocupa part del vessant meridional de la Serra de Tramuntana, entre els termes de Valldemossa, Palma, Banyalbufar i Puigpunyent. S’estén al llarg d’una superficie de 35’73 km2. La població és de 4.940 habitants (dades 2014).

Compta amb els nuclis d'Esporles, s'Esgleieta i les urbanitzacions de Ses Rotgetes i Es Verger.

La Vila situada al fons de la Vall d'Esporles, ocupa una superfície aproximada de 90,4 Km2.

El relleu muntanyós (muntanyes i comellars), conflueixen majoritàriament a la Vall d'Esporles. Té la Cota màxima de 890 m. a l'Oest del terme, al vessant Oriental de la Mola de Planíssia, i la mínima (100m.) a l'extrem est, al torrent d'Esporles, que és el receptor de quasi la totalitat de les aigües superficials del terme.