Obert

Projecte de renovació de la impermeabilització i remodelació de la zona posterior de la Plaça del Jardinet (antiga plaça de la Constitució)

“Projecte de renovació de la impermeabilització i remodelació de la zona posterior de la Plaça del Jardinet (antiga plaça de la Constitució)

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ca1f9236d189521dd0a7a3d058588c73a87d08ba
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 44a04336cf60b1d1c5e806457d15757fe5f0c181
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f60ace38e4e78c0bb2757ce4cf8c152411d6e6ad
Segell de verificació:

Reforma, ampliació i millora de l'accessibilitat de l'Escola Municipal de Música i Dansa

Reforma, ampliació i millora de l'accessibilitat de l'Escola Municipal de Música i Dansa

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 9ee4ffc9043d65ba921cc214ae36f95ec9db055e
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ee7471b994dc28a05f7a828ba857e3b831efa833
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: fec341cafbe3b16b3e90343578e5795a565182c4
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 62228f3c4a0d214356b82af1f004c13adb7311e7
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2932c54e14591cd10ab6f8f2ac040e62034c6f99
Emprenta digital SHA1: d8b36ce1949f7bf07ab91427c244a01ed5954df2
Emprenta digital SHA1: 99e0a256ea2f69417b934bb732b98f87a8367b72
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d3e32e0319fb5de441036f2f3ad2e9ca4bbb214b
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 43dbcda6f5f290677a5a50892d822d31fba6d671
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e1dc431637662226aedaffe0f1e1a978f61f5e79
Segell de verificació:

Pàgines

Gestió del servei de suport psicosocial

Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques per al contracte de concessió de serveis per
procediment obert. Gestió del servei de suport psicosocial

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 9832766b9d96bb74365aab97e34031f3cfde9507
Emprenta digital SHA1: be670c395d4d6fbc381c19f157b1e5d2cac68d96
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f5325bedc32662af97002cd1ab922c6470d49063
Segell de verificació:

Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis del Cementeri Municipal

Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis del
Cementeri Municipal

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: d5722c8503e0ba9f5a4f26fdbfd57bc29be2e298
Emprenta digital SHA1: 1a35d9edc024154fd28ec27a42f38a7de108c92a
Segell de verificació:

Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis, per procediment obert, del Cementiri Municipal d'Esporles

Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis, per procediment obert, del Cementiri Municipal d'Esporles

Subministrament de vehicle elèctric

Plec de condicions pel subministrament d'un vehicle elèctric a l'Ajuntament d'Esporles

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: a27960ba3fe300d04da5640ca73556f08f31b913
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e3ec22009636b276b38c67d9357c824275536a2c
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: bbcd908705bbdd858144a61c98cce99b59eaaedd
Segell de verificació:

Licitació del contracte de concessió de serveis de la zona de bar, piscina, jardins i una de les aules multiusos del gimnàs de l'Ajuntament d'Esporles

Licitació del contracte de concessió de serveis de la zona de bar, piscina, jardins i una de les aules
multiusos del gimnàs de l'Ajuntament d'Esporles

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 2dbde01c63a58011f9ce659d44c73080a4fb5245
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 682a7b6b6b9b7764845d93332ab90b13e3858901
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 682529965b167d918343ff011825234794592a93
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 6c2bb80684851641fb2813ca2c25a42bc1b400f3
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 62fc1c6baeb8140d81b59c2525fcc22db2b148a3
Emprenta digital SHA1: eb5f67e414cc30abc557350784e9a3f263ee139a
Segell de verificació:

Rehabilitació vestuaris Camp de futbol municipal d’Esporles

Rehabilitació vestuaris Camp de futbol municipal d’Esporles
 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: cd32b81ee046c8af4b2f0ffb2361eb7ba0b6f4eb
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ab58766ed243dafd67a865caed532b0a0d75c967
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a7c6e89b420cc51d08ec47fb0115ed9078b27106
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3e07fd873cc40d84aa9a4712d2092bb71f283f02
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 7de234ec3c2abc8d216df6bce6aa505c153cb619
Emprenta digital SHA1: 4033b25f85d51732247d058cbc9c70d93fb80977
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a7cceb4e7b6e4bb5af5e4f1f3d9d0373432e3622
Segell de verificació:

PLEC CLAUSULES PARTICULARS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES.

PLEC CLAUSULES PARTICULARS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES.

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: f29acb4da0214a3df2ef0f774d683dcd8480c952
Emprenta digital SHA1: 3730c3e1c7aaaaa44fd412672d5ce34e8853c804
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 056eb0b1c9e38dfd5dbcdd8f93931ad2c158c1b6
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c8c2c33049f99778e18a0df419184283bf45f2f3
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 36737509ecafa67d5c745529a10a65bb421b8a7d
Segell de verificació:

PLEC CLAUSULES PARTICULARS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES.

PLEC CLAUSULES PARTICULARS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES.

PROCÈS DESESTIMAT

Amb data de dia 22 de febrer de 2018 s'ha aprovat pel Ple municipal la proposta de desestiment del Procediment, per la qual cosa queda desestimat i es tornarà a publicar al BOIB amb les modificacions. El termini de presentació de propostes serà de 10 dies naturals a partir de la publicació al BOIB
 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: aa4eb8278440b1d1db69127719553e54994fad80
Emprenta digital SHA1: 3730c3e1c7aaaaa44fd412672d5ce34e8853c804
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f42db5627514eda9403540315d1cbf2575477d66
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d7d1d96999c16c786e400118e84554dd053a094b
Segell de verificació:
Subscriure a RSS - Obert