Negociat amb publicitat

Plecs de clàusules administratives del contracte de subministramet per a la substitució de les faroles del minicipi d'Esporles

Plecs de clàusules administratives del contracte de subministramet per a la substitució de les faroles
del minicipi d'Esporles

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ad957ca23cbda85ff7130f30eda10d9f0b5e947e
Emprenta digital SHA1: f63b7ee532ee025463f6d1fb9288a5e715e8ef15
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ad378e7176da0660b407b00f8e5e19cadf33309d
Segell de verificació:
Subscriure a RSS - Negociat amb publicitat