Serveis

Gestió del servei de suport psicosocial

Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques per al contracte de concessió de serveis per
procediment obert. Gestió del servei de suport psicosocial

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 9832766b9d96bb74365aab97e34031f3cfde9507
Emprenta digital SHA1: be670c395d4d6fbc381c19f157b1e5d2cac68d96
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f5325bedc32662af97002cd1ab922c6470d49063
Segell de verificació:

Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis del Cementeri Municipal

Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis del
Cementeri Municipal

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: d5722c8503e0ba9f5a4f26fdbfd57bc29be2e298
Emprenta digital SHA1: 1a35d9edc024154fd28ec27a42f38a7de108c92a
Segell de verificació:

Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis, per procediment obert, del Cementiri Municipal d'Esporles

Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis, per procediment obert, del Cementiri Municipal d'Esporles

Licitació del contracte de concessió de serveis de la zona de bar, piscina, jardins i una de les aules multiusos del gimnàs de l'Ajuntament d'Esporles

Licitació del contracte de concessió de serveis de la zona de bar, piscina, jardins i una de les aules
multiusos del gimnàs de l'Ajuntament d'Esporles

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 2dbde01c63a58011f9ce659d44c73080a4fb5245
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 682a7b6b6b9b7764845d93332ab90b13e3858901
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 682529965b167d918343ff011825234794592a93
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 6c2bb80684851641fb2813ca2c25a42bc1b400f3
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 62fc1c6baeb8140d81b59c2525fcc22db2b148a3
Emprenta digital SHA1: eb5f67e414cc30abc557350784e9a3f263ee139a
Segell de verificació:

PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, HIGIENE AMBIENTAL I CONTROL DE PLAGUES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS I
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
DE MANTENIMENT, HIGIENE AMBIENTAL I CONTROL DE PLAGUES

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 78b3f79dd633ee64918fd2142bae900b42f3f5f2
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 78a475d3c4d0f37e7d49b3c134c10c954a2f1ad0
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2b5cb341172dddec308cc066bbf9986d9f16ba68
Segell de verificació:

PLEC CLAUSULES PARTICULARS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES.

PLEC CLAUSULES PARTICULARS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES.

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: f29acb4da0214a3df2ef0f774d683dcd8480c952
Emprenta digital SHA1: 3730c3e1c7aaaaa44fd412672d5ce34e8853c804
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 056eb0b1c9e38dfd5dbcdd8f93931ad2c158c1b6
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c8c2c33049f99778e18a0df419184283bf45f2f3
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 36737509ecafa67d5c745529a10a65bb421b8a7d
Segell de verificació:

PLEC CLAUSULES PARTICULARS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES.

PLEC CLAUSULES PARTICULARS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES.

PROCÈS DESESTIMAT

Amb data de dia 22 de febrer de 2018 s'ha aprovat pel Ple municipal la proposta de desestiment del Procediment, per la qual cosa queda desestimat i es tornarà a publicar al BOIB amb les modificacions. El termini de presentació de propostes serà de 10 dies naturals a partir de la publicació al BOIB
 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: aa4eb8278440b1d1db69127719553e54994fad80
Emprenta digital SHA1: 3730c3e1c7aaaaa44fd412672d5ce34e8853c804
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f42db5627514eda9403540315d1cbf2575477d66
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d7d1d96999c16c786e400118e84554dd053a094b
Segell de verificació:

Plecs per a la Prestació del Servei de gestió del Parc Verd i recollida de residus voluminosos d'Esporles

Plecs per a la Prestació del Servei de gestió del Parc Verd i recollida de residus voluminosos d'Esporles

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: cc49ee3de707c2afe1def05698a92d70da0cb02e
Emprenta digital SHA1: 865711f6e66bdac74fdba5e815b9a3718ce495f1
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ad142cd77b6d3bbdad61239616c4248f9d68e73c
Segell de verificació:

ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INDIRECTA, MITJANÇANT CONCESSIÓ, DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, BAR I LOCAL ANNEX

PLECCLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INDIRECTA, MITJANÇANT CONCESSIÓ, DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, BAR I LOCAL ANNEX DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES

PLECS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEI DE GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL CASAL DE JOVES

CONTRACTE DE SERVEI DE GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL CASAL DE JOVES
 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 05c7d7efedb3c5826c9c193fb168c5ffe166fe09
Emprenta digital SHA1: 75c324811f2c15c4d326f167d794559eeaea443c
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: db2a8a52efd1534c4591df5ac31b884bd3fae867
Segell de verificació:
Subscriure a RSS - Serveis