Obres

Projecte de renovació de la impermeabilització i remodelació de la zona posterior de la Plaça del Jardinet (antiga plaça de la Constitució)

“Projecte de renovació de la impermeabilització i remodelació de la zona posterior de la Plaça del Jardinet (antiga plaça de la Constitució)

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ca1f9236d189521dd0a7a3d058588c73a87d08ba
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 44a04336cf60b1d1c5e806457d15757fe5f0c181
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f60ace38e4e78c0bb2757ce4cf8c152411d6e6ad
Segell de verificació:

Reforma, ampliació i millora de l'accessibilitat de l'Escola Municipal de Música i Dansa

Reforma, ampliació i millora de l'accessibilitat de l'Escola Municipal de Música i Dansa

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 9ee4ffc9043d65ba921cc214ae36f95ec9db055e
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ee7471b994dc28a05f7a828ba857e3b831efa833
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: fec341cafbe3b16b3e90343578e5795a565182c4
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 62228f3c4a0d214356b82af1f004c13adb7311e7
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2932c54e14591cd10ab6f8f2ac040e62034c6f99
Emprenta digital SHA1: d8b36ce1949f7bf07ab91427c244a01ed5954df2
Emprenta digital SHA1: 99e0a256ea2f69417b934bb732b98f87a8367b72
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d3e32e0319fb5de441036f2f3ad2e9ca4bbb214b
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 43dbcda6f5f290677a5a50892d822d31fba6d671
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e1dc431637662226aedaffe0f1e1a978f61f5e79
Segell de verificació:

Pàgines

Rehabilitació vestuaris Camp de futbol municipal d’Esporles

Rehabilitació vestuaris Camp de futbol municipal d’Esporles
 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: cd32b81ee046c8af4b2f0ffb2361eb7ba0b6f4eb
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ab58766ed243dafd67a865caed532b0a0d75c967
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a7c6e89b420cc51d08ec47fb0115ed9078b27106
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3e07fd873cc40d84aa9a4712d2092bb71f283f02
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 7de234ec3c2abc8d216df6bce6aa505c153cb619
Emprenta digital SHA1: 4033b25f85d51732247d058cbc9c70d93fb80977
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a7cceb4e7b6e4bb5af5e4f1f3d9d0373432e3622
Segell de verificació:

Projecte de Rehabilitació de la coberta de l'Escoleta Municipal d'Esporles

Aprovació del Projecte de Rehabilitació de la coberta de l'Escoleta Municipal d'Esporles

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: b51de8145e02e87d3cf7208bd27729139732844b
Emprenta digital SHA1: a62312c964dc2ada0748b0fea80d306593996210
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2f6d6756e595f18c1d03415a397687c688963781
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 22212cc76aba26257f9ddef00b3125afb5186212
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3194e0408777f5be0ebc9eaa7cde7a9bd44f0da9
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 18f39fba42f9dde5b9f43b035266f1240309c772
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 89882cc48943f31d6fd70b5777e6233fb6d60009
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2ecb989783a2aebf6c1f5e7982499cb3b1bfabfd
Segell de verificació:

Projecte de dipòsit regulador d'aigua potable

Projecte de dipòsit regulador d'aigua potable.
 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 6748df405e010770128848d294d740ad88859e80
Emprenta digital SHA1: 35f89bd414c2556be2f6400410ad4aeb7fda76e8
Emprenta digital SHA1: f0033d170533eb30f5298bcd31820d9cf9d8f046
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0d6126b977a7ce341d78c440034341d8b78414ea
Segell de verificació:

Projecte de renovació xarxa de residuals, pluvials i d'aigua potable en la Plaça Balanguera, tram carrer Cotoner i carrer Estricadors

Projecte de renovació xarxa de residuals, pluvials i d'aigua potable en la Plaça Balanguera, tram carrer Cotoner i carrer Estricadors

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 9cff29709bee18a2aae687ec234b037f9ca05136
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0dee468d7cc79fb7903a1adab14262c8d12a2089
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 360dcc476120e6f482660f6f4bcadfa9897c9ea0
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8dba0ef35f5b64740c28c68a71b781b6b0b5ab6f
Segell de verificació:

Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació, per procedimient negociat sense publicitat, tramitació ordinària, per a l’execució de “instal•lacio d’enllumenat al camp de futbol” del terme municipal d’Esporles

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMIENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’EXECUCIÓ DE “INSTAL·LACIO D’ENLLUMENAT AL CAMP DE FUTBOL” DEL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES.

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 2baafff8ca13312627ec223af8e69f19f511da96
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1a7dc18732ad8ec21882586e5bf55d89b0a4ae1f
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1341f69c119fadfb3d7664a780275d3551d2efd7
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: dd4a089cef7a0039740b0a597285dbda5fe58503
Segell de verificació:

Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte de “RENOVACIÓ CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE A UN TRAM DEL CARRER MAJOR D’ESPORLES PROCEDIMENTNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT"

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM 628/15 Vist el “Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte de “RENOVACIÓ CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE A UN TRAM DEL CARRER MAJOR D’ESPORLES PROCEDIMENTNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT"

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 355137621a5a4938134f6f9bc45fe52d094c8a2b
Segell de verificació:

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE D’OBRES DE “RENOVACIÓ DE CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE A UN TRAM DEL CARRER MAJOR D’ESPORLES” MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE D’OBRES DE “RENOVACIÓ DE CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE A UN TRAM DEL CARRER MAJOR D’ESPORLES” MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: b32213b8ff33bffb8f425099c94ae6bcba0ea817
Emprenta digital SHA1: 8f9d34e93f9009abc197337c0b8c0d28fb1aa7a7
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 93e26b54f3bffc74c982c5981892f7df44538b9e
Segell de verificació:

CONTRACTE D’OBRES DE “CANVI PAVIMENT PAVELLO INSTITUT ” MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, TRAMITACIÓ URGENT.

Documents adjunts al contracte:

Subscriure a RSS - Obres