Reforma, ampliació i millora de l'accessibilitat de l'Escola Municipal de Música i Dansa

Informació

Reforma, ampliació i millora de l'accessibilitat de l'Escola Municipal de Música i Dansa

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dimecres, abril 3, 2019
Data termini: 
dimarts, abril 23, 2019
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: efd164bc66c066df2c52f4ff95dcade8c97a91b1
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: cd999e1f9809b798f8ed1996d534922c835efdcb
Emprenta digital SHA1: f360eb3723f87a5f93b9282e854aa2f307bfbee3
Segell de verificació:

Pàgines