Reforma, ampliació i millora de l'accessibilitat de l'Escola Municipal de Música i Dansa

Informació

Reforma, ampliació i millora de l'accessibilitat de l'Escola Municipal de Música i Dansa

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dimecres, abril 3, 2019
Data termini: 
dimarts, abril 23, 2019
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 9ee4ffc9043d65ba921cc214ae36f95ec9db055e
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ee7471b994dc28a05f7a828ba857e3b831efa833
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: fec341cafbe3b16b3e90343578e5795a565182c4
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 62228f3c4a0d214356b82af1f004c13adb7311e7
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2932c54e14591cd10ab6f8f2ac040e62034c6f99
Emprenta digital SHA1: d8b36ce1949f7bf07ab91427c244a01ed5954df2
Emprenta digital SHA1: 99e0a256ea2f69417b934bb732b98f87a8367b72
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d3e32e0319fb5de441036f2f3ad2e9ca4bbb214b
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 43dbcda6f5f290677a5a50892d822d31fba6d671
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e1dc431637662226aedaffe0f1e1a978f61f5e79
Segell de verificació:

Pàgines