Plecs de clàusules administratives del contracte de subministramet per a la substitució de les faroles del minicipi d'Esporles

Informació

Plecs de clàusules administratives del contracte de subministramet per a la substitució de les faroles
del minicipi d'Esporles

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dijous, novembre 30, 2017
Data termini: 
dilluns, desembre 11, 2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ad957ca23cbda85ff7130f30eda10d9f0b5e947e
Emprenta digital SHA1: f63b7ee532ee025463f6d1fb9288a5e715e8ef15
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ad378e7176da0660b407b00f8e5e19cadf33309d
Segell de verificació: