Licitació per a l'adquisició d'un vehicle elèctric per part l'Ajuntament d'Esporles

Informació

 Licitació per a l'adquisició d'un vehicle elèctric per part l'Ajuntament d'Esporles

Data de publicacio: 
dilluns, juny 11, 2018
Data termini: 
dilluns, juny 11, 2018
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 1138ef558a429e5c1f6aeb26f1d6fedb7729a758
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2ad2c3f009d339b2e717d6211ab7039c07f6e57d
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3d7caa0f3312b10e259a981f3a32f6659e9dd4a7
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: b119bbdec6d4e0515f108f4c88562334f30e07f8
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1e42f643a8ddde9a4fda8a7a3c5d08f6fe568b02
Segell de verificació: