Contracte de servei de neteja d'espais públics del casc urbà i neteja, manteniment i jardineria dels carrers de Ses Rotgetes amb un projecte d'inserció laboral

Informació
Número expedient: 
1/2014
Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dimarts, febrer 18, 2014
Data termini: 
dimecres, març 12, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: c97d0fdcc71e9b56e0a4ee727c23c16ce4916f6c
Emprenta digital SHA1: 1baf65237e0635420f841aec68cfe82fdf9f77e7
Segell de verificació: