CONTRACTE D’OBRES DE “CANVI PAVIMENT PAVELLO INSTITUT ” MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, TRAMITACIÓ URGENT.

Informació
Número expedient: 
4/2014
Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
divendres, agost 22, 2014
Data termini: 
divendres, agost 1, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte: