Certificat publicació concursos antics.

Informació

Es certifica que per motius de canvi de CMS (Gestor de Portals web), els concursos que es relacionen al document certificat es van publicar a l'anterior pàgina web de l'Ajuntament d'Esporles, conjuntament amb tots els documents i amb el sistema d'aceditació fefaent.

Data de publicacio: 
dilluns, juny 16, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: da94b240471349037cae130a0c25052186602d1f
Segell de verificació: