Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local. Febrer 2020

Bases de les proves selectives per a la provisió d'una borsa de treball de personal laboral temporal, especialitat agent d'ocupació i desenvolupament local, per a l'execució d'un programa de caràcter temporal, del programa SOIB desenvolupament local.

AVÍS IMPORTANT:
Les taxes d'inscripció s'han dingressar al c/c es ES87 2038 3392 8664 0000 0397