Sol·licitud d'atraccions i parades de venda per Sant Pere

Data de publicacio: 
dimarts, maig 28, 2019

Per sol·licitar la instal·lació d'atraccions de fira durant les Festes patronals de Sant Pere, és necessari presentar la sol·licitud, acompanyada de tota la documentació necessària, a les oficines municipals, i pagar les taxes corresponents.(Veure els adjunts: SOL·LICITUD D'ACTIVITATS ITINERANTS I DECLARACIÓ RESPONSABLE I DOCUMENTS)

Per poder instal·lar una paradeta de venda durant les Festes patronals de Sant Pere, s'ha de fer mitjançant la presentació d'una instància sol·lictant la instal·lació i pagar les taxes corresponents.

El termini de presentació de sol·licituds és del dia 3 al 17 de juny, ambdós inclosos.