S’han canviat els fanals a Jardín de Flores

Data de publicacio: 
dijous, novembre 7, 2019

S’han renovat 35 fanals a la urbanització Jardín de Flores, concretament, als vials Nord, Sud i Central de la urbanització Jardín de Flores.
Les lluminàries convencionals s’han substituït per llums led amb la qual cosa es aconseguirà una notable millora de la qualitat lumínica de la zona sense provocar augment en el consum elèctric. A més, aquest canvi suposa una actualització i renovació estètica considerable.
El cost d’aquest projecte ha estat de 20.754 €., finançats al 100% per una Subvenció per a la Protecció contra la Contaminació Atmosfèrica que atorga el Consell de Mallorca.