L’Ajuntament contracta 3 persones joves desocupades amb estudis superiors, mitjançant el programa SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals

Data de publicacio: 
dijous, febrer 1, 2018

El projecte permet a tres persones joves obtenir una primera feina en el seu àmbit d'estudis.
L’Ajuntament d’Esporles, gràcies al programa SOIB JOVE - QUALIFICATS ENTITATS LOCALS, finançat amb fons del SOIB, del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), incorpora, per un període de 7 mesos, tres persones joves desocupades, amb més de 18 anys i menys de 30 anys, amb titulació universitària o de formació professional de grau superior i inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil.

Les tres persones joves qualificades han estat contractades per a cobrir necessitats de diverses àrees de l’Ajuntament, a la vegada que adquireixen experiència laboral dins el seu àmbit professional: una tècnica dins el marc d’Agenda Local 21 treballant aspectes de manteniment i cura del medi ambient (gestió de residus, de gestió de projecte pilot de compostatge municipal, i de seguiment del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES)), una tècnica al Servei d’Arxiu municipal donant suport al registre, gestió i trasllat de l’antic arxiu municipal a la seva nova ubicació (gestió dels documents administratius, de regulació de l’accés a la documentació, i de protecció i difusió del patrimoni documental de l’arxiu municipal), i un tècnic treballant diferents àrees i matèries amb alumnat del CEIP Gabriel Comas i Ribas, com a reforç escolar per facilitar el pas de primària a secundària. (acompanyament educatiu en competències clau,  tècniques  d’estudi, tallers de català per a persones nouvingudes, reforç i foment d’habilitats socials i foment de la lectura).