Ajudes econòmiques per l'Escola d'Estiu

Data de publicacio: 
dimecres, juliol 1, 2020

Les ajudes s'han de sol·licitar a l'Ajuntament i es financien amb fons del Consell de Mallorca.

Qui es pot presentar?
Les famílies amb infants de 3 a 16 anys en les quals es doni alguna de les següents situacions:
- Es trobin en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica
- Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de demanda d’ocupació
- Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s'hagin d'incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral
 
Per quines activitats?
Les ajudes van dirigides a la participació a activitats com les escoles d'estius i els campus esportius. La participació ha de ser per un mínim de 14 dies. En el cas d’Esporles es compta amb l’Escola d’Estiu organitzada per l’AFA.
 
Quina quantitat es subvenciona?
La subvenció és de 150€ per infant i mes, fins a un màxim de 2 mesos (300€). En cas de participar sols una quinzena l’ajuda serà de 75€.

Us podeu descarregar l'imprès de sol·licitud i el certificat bancari als documents adjunts.