Ajudes del Consell a autònoms i empreses de fins a 5 treballadors

Data de publicacio: 
divendres, setembre 11, 2020

Encara sou a temps a demanar l´ajuda del Consell de Mallorca per minitzar l’impacte econòmic de la Covid-19.

Hi ha dues línies:
➡Línia 1: productes sanitaris, elements per adaptar el local a les limitacions de contacte físic, formació i consultoria pel compliment dels protocols de seguretat i l’establiment de les mides per a la reducció dels riscos higiènic-sanitaris davant el COVID-19 recomanades per l’activitat.
➡Línia 2: eines tecnològiques necessàries per adaptar l’activitat als nous hàbits de consum i digitalitzar-ne la promoció o les vendes.
L’import màxim de la subvenció será de 1.000,00€ per persona sol·licitant, independentment que es sol·licitin ajudes per a les dues línies

Termini de presentació: Des del 4 de juny de 2020 i fins que s'esgoti el crèdit pressupostari o fins al 30 d'octubre de 2020.
Les subvencions s'adjudicaran fins que s’esgoti el crèdit pressupostari, per ordre d'entrada en el registre o esmena de deficiències.