Ajudes del Consell per A activitats extraescolars esportives

Data de publicacio: 
divendres, setembre 11, 2020

Ajuts del Consell de Mallorca per les activitats extraescolars esportives durant el curs escolar 2020-2021 a l'illa de Mallorca.
Des de la Direcció Insular d'Esports s'ha preparat una nova convocatòria de subvenció, destinada a atorgar ajuts a les famílies per sufragar les despeses derivades de la inscripció d'infants i joves entre els 6 i els 16 anys en activitats extraescolars esportives.
L 'ajut consisteix en 250 € per infant, per activitats esportives realitzades durant el curs escolar 2020/2021 per un període consecutiu mínim de 4 mesos , comptadors a partir de dia 1 de setembre de 2020 i fins al 22 de juny de 2021.