Accions per al suport de la joventut

Data de publicacio: 
divendres, novembre 8, 2019

Mitjançant un conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca, l’Ajuntament d’Esporles gaudirà de finançament per fer accions de suport a la joventut com les campanyes i xerrades a l’IES sobre educació sexual o consum responsable. Es continuarà amb el projecte del Bus revetler acompanyat d’accions informatives sobre la reducció de risc relacionat amb el consum de drogues, tant als usuaris del Bus revetler com als alumnes del centre educatiu local. També es podran fer projectes d’igualtat.
A la foto: Catalina Cladera, presidenta del Consell; Maria Ramon, batlessa i Jaume Alzamora, conseller insular de Desenvolupament Local