Formació professional (majors de 16 anys) a l'Escola Taller Hort de Son Trias

Els Tallers d’Ocupació “Hort de son Trias I i II” d'Agricultura Ecològica i Jardineria atenen les necessitats formatives i de pràctica professional remunerada, en un entorn real de feina i proporcionant-los una qualificació professional que millora el seu posicionament al mercat laboral. Són una iniciativa de l'Ajuntament d'Esporles.