Escoleta municipal

 

Et pot interessar

Centre educatiu autoritzat i reconegut dintre la Xarxa d’escoles infantils públiques de primer cicle d’Educació Infantil per la Conselleria d’Educació i Cultura.

C/ Mossèn Alcover, 07190 Esporles Tlf: 971 61 11 35

L’escoleta Municipal d’Esporles imparteix el primer cicle d'educació infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a nens i nenes d'edats compreses entre les setze setmanes i els tres anys d’edat.

L’any 1992 s’inaugura l’Escoleta Municipal d’Esporles guiada per un projecte educatiu amb uns objectius i metodologia basats en el currículum marcat per la Conselleria d’Educació.

Trets d'identitat:

 • Ensenyament en català (potenciar l’estimació i respecte per la nostra llengua).
 • Imatge d’infant capaç.
 • Línia aconfessional i de ple respecte a totes les creences.
 • Arrelada al medi físic i social i transmissora de la cultura com a part de la nostra identitat històrica.
 • Regida pel principi de coeducació, pluralisme i valors democràtics.
 • Pedagogia activa (recollir les vivències i els interessos dels infants per tal de  reconvertir-los en motiu d’exploració, coneixement i enriquiment).
 • Atenció a la diversitat.
 • Comunicació i diàleg continu amb les famílies.
 • Educació integral.
 • Valors fonamentals de respecte a la vida.

Horari:

 • De 8h a 9 hores. Servei de guarderia per les famílies que ho necessitin, que tendran de referència a 2 educadores de l’equip docent.
 • De 9h a 9.30 hores. Horari màxim d'entrada al centre, fins les 10h pels nadons. Les mares podran alletar els seu infant a qualsevol hora del dia. És un moment de retrobament entre infants i entre infants i educadora, per poder  parlar si hi ha novetats respecte al dia anterior o algun aspecte significatiu a saber.
 • De 9h A 15.30 hores. Horari lectiu.
 • Un poc abans de les 12h es dóna un moment de transició entre el joc i el moment de dinar que està a punt d’arribar. És un moment per cantar cançons, contar un conte, fer rotllada per parlar... és un moment per prendre consciència del propi cos i baixar el ritme i l’energia.
 • A 12 hores els infants que no queden a dinar parteixen a casa i els que queden a dinar es preparen pel moment de menjador.
 • De 13h a 13.30 hores. Recollida dels infants que no queden a dormir.
 • De 13h a 13.15 hores. Si les famílies ho necessiten els infants que han anat a casa a dinar poden tornar al Centre.
 • De 15h a 15.30 hores. Els infants que han quedat a dormir es van despertant a poc a poc fins que les seves famílies els venen a cercar.
 • De 15.30 a 16.30 hores. Es dóna el servei de guarderia per aquells infants que han de quedar un poc més al Centre fins a la seva recollida. Durant aquest moment els infants de diferents aules i edats tenen l’ocasió de compartir jocs i espais i de berenar junts, ja sigui en el pati o dins una aula.

Principi de curs i Procés d’adaptació:
 
Seguint la normativa vigent “Cada centre ha d’establir un calendari específic per al temps d’adaptació dels infants que assisteixen per primera vegada a escola, que s’ha d’ articular en coherència amb altres mesures, com la informació, l’estabilitat dels grups d’infants i dels tutors assignats, les mesures d’ acolliment i les primeres entrevistes amb les famílies.
És per això que oferim una adaptació esglaonada (adaptació progressiva de l’infant). Donam molta importància al primer contacte que té l’infant amb l’Escoleta per això es va augmentant el temps d’estada al centre progressivament, adaptant-nos al ritme de cada infant i de la seva família, i també tenint en compte les seves necessitats organitzatives/laborals. Aquest temps d’adaptació en cap cas podrà esser menor a una setmana.
Durant la primera setmana del mes de setembre les famílies reben les cridades telefòniques de les educadores per tal d’establir una entrevista prèvia i establir conjuntament un calendari personalitzat d’incorporació i adaptació de l’infant.

Serveis:
Servei d’orientació: per part de la conselleria, setmanalment ens visita l’especialista de l’Equip d’Atenció Primerenca.

Alimentació:
Donam importància a que el dinar que s’ofereix als infants sigui el més segur i natural possible. Per berenar els infants tenen la possibilitat de triar entre dos tipus de fruita que normalment és de proximitat i sempre que és possible ecològica, a més, els nins i les nines berenen una vegada a la setmana de pa amb oli amb el pa elaborat pels infants de les aules de 2-3 anys (en el Projecte de Cuina). Els infants que queden a dinar gaudeixen d’un menú revisat per un nutricionista i elaborat per un càtering del mateix poble. Des del Centre es dóna importància al moment d’alimentació com un moment educatiu més de la jornada, es té cura d’aquests moments no tan sols a nivell nutricional sinó també a nivell emocional, social i comunicatiu.

Espais:
es vetlla per a que els infants tinguin diverses propostes d’activitats que ajudin al seu desenvolupament d‘una manera integral per això el Centre disposa de:

 • 1 sala de Pisicomotricitat,
 • 1 espai d’Art,
 • 1 espai de Llums i Ombres,
 • 1 aula de Nadons amb una petita cuina i un dormitori.
 • 1 aula mixta (nadons-1 any)
 • 3 aules d’1 any.
 • Una petita porxada que connecta amb la zona de la cuina i el despatx.
 • 3 aules de 2 anys que disposen de laboratoris de joc específics (descoberta, llar i construccions) on els infants tenen lliure circulació duran el moment d’arribada als matins (entre les 9h i 9’30h).
 • 2 patis, que encara que estiguin a dues zones diferenciades (nadons-1 any i 2 anys) els infants tenen moments concrets de lliure circulació.
 • Al 1r pis del Centre es troben les instal·lacions de l’Equip d’Atenció Primerenca de la part de Tramuntana que ofereix el seu suport d’una manera gradual, precisa i propera.

Metodologia:
L’Escoleta és un espai on infants i adults aprenem i creixem junts, establint uns vincles afectius que ens aporten confiança i seguretat és per això que des del Centre s’intenta:
 

 • Oferir contextos que afavoreixin el desenvolupament global de l’infant, tenint presents les seves necessitats de seguretat, afectives, motrius, intel·lectuals, emocionals.
 • Atendre els infants acompanyant-los en el seu camí cap a l’autonomia, respectant els ritmes individuals, proporcionant-los un entorn d’afecte i seguretat ple de propostes i escenaris de joc estimulants, que parteixin dels seus interessos i necessitats, on puguin desplegar les seves capacitats, satisfer els seus interessos i crear relacions positives, creatives i de comunicació, tot junt ajudant a un desenvolupament harmònic.
 • Cuidar l’organització de l’espai, dels materials i les propostes per tal de que els infants puguin crear el seu propi joc, com a eina metodològica per excel·lència,  amb el que aniran construint el seu propi aprenentatge a partir de la descoberta, la manipulació i l’experimentació (panera dels tresors, escenaris d’experimentació, laboratoris a les aules de 2 anys, a més d’oferta d’activitats d’hort i cuina)
 • Afavorir l’establiment d’una xarxa de relacions personals per tal que aquest context socialitzador promogui l’educació en valors com a pilars de la convivència per la qual cosa es realitzen sortides freqüents al poble, ja sigui en un entorn natural, a petits comerços del poble, a visitar altres entitats municipals (centre de dia, biblioteca, CEIP, Ajuntament...)
 • Proporcionar a les famílies suport per educar els seus fills i filles en un espai on compartir interessos i inquietuds sobre l’educació a la primera etapa de la vida proporcionant espais de trobada que promoguin l’intercanvi d’experiències i la participació conjunta pel bon desenvolupament dels infants.

Crear vincles afectius amb tota la comunitat educativa, basats en la confiança, el respecte i la seguretat.

Acompanyament:
Des del Centre l’acompanyament als infants i a les seves famílies és primordial i s’intenta fer des de l’escolta activa i l’acompanyament respectuós als processos de la vida dels infants, reconeixent, acceptant i estimant als infants perquè puguin créixer en equilibri i benestar.
Des del l’acompanyament es crea una relació entre límits i llibertat d’elecció sempre vetllant per la protecció i la seguretat.
La mirada holística per l’acompanyament és fa imprescindible per tal de tenir una mirada oberta i amorosa, respectant la naturalesa de cada infant i la seva pròpia essència.

Les famílies de l’Escoleta:
La relació entre la família i l’Escoleta és un dels aspectes fonamentals del procés educatiu. Es considera imprescindible el sentit de pertinença i de participació de la família a l’Escoleta, és per això que, des del Centre sabem que acollir als infants és acollir a les seves famílies, amb les seves particularitats. Per aquest motiu s’afavoreixen compartir trobades amb les famílies i els infants en festes populars, tallers... en definitiva moments de comunicació i intercanvi de vivències.
També es realitzen reunions més pedagògiques sense la presència dels infants com poden ser les reunions d’aula amb la tutora, xerrades o col·loquis que puguin ser d’interès per a les famílies (salut, nutrició, maternatge, criança, etc.).
Pel Centre és tal la importància de la presència de les famílies que formen part activa dins Consell Escolar a través de l’Amipa.

Formació contínua de l’equip docent: 
La formació continua suposa un dels motors de la innovació i la qualitat de la tasca educativa i és per aquest motiu i, per tal d’aprofundir en la primera infància, per conèixer eines noves per cobrir les necessitats dels infants d’aquesta etapa, per tal de donar respostes als neguits de les famílies i fer un acompanyament qualitatiu, les educadores es van formant i compartint els aprenentatges per crear una mateixa línea de Centre i crear major cohesió en l’equip.
A partir de la formació l’equip pot desenvolupar nous projectes, noves propostes de joc i materials, realitzar observacions i avaluacions fiables per tal d’ajustar-se a les necessitats de les nines i els nins.
Calendari escolar:
Segons el calendari de la Conselleria d’Educació, de setembre a juny.
El mes de juliol es realitza l’”Escoleta d’estiu”. L’escoleta durant aquest mes ofereix el mateix horari que la resta del curs. Es fan noves agrupacions amb els infants que venen durant aquest mes i es realitzen jocs d’aigua setmanals. El pagament es comptabilitza per dies.
Durant el mes d’Agost l’escoleta roman tancada.
 
Inscripcions:
Període de preinscripcions entre abril- maig (recomanam cridar al centre per confirmar dates).
Informació de preinscripcions a través de la web de l’Ajuntament.

Imatges Escoleta