Educació

Consulteu els centres i la oferta formativa que podeu trobar al poble classificat per etapes educatives:

Educació Infantil (0-6 anys):

  • 1er cicle (de 0 a 3 anys): Esporles disposa d’una escoleta municipal. Tot i que no és obligatori, és important que els nins s’iniciïn en la socialització, l’aprenentatge de la llengua, etc.

  • 2n cicle (de 3 a 6 anys): s'imparteix al CEIP Gabriel Comas i Ribas http://cpgabrielcomasiribas.org/. L’ensenyament és gratuït en aquest cicle. No és obligatori però és molt recomanable que es faci.

Educació Primària (6-12 anys):

L’ensenyament és gratuït en aquest cicle. Es pot cursar al CEIP Gabriel Comas i Ribas http://cpgabrielcomasiribas.org/.

 

 

 


PRIMER CICLE(6–8 anys)


1º Primària

2º Primària

SEGON CICLE (8–10 anys)

3º Primària

4º Primària

 

TERCER CICLE (10–12 anys)

5º Primària

6º Primària 

Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys):

Es pot cursar a l’Institut Josep Font i Trias http://www.iesesporles.cat

1- Primer Cicle (12–14 anys)

  • 1er ESO
  • 2n ESO

2-Segon Cicle (14–16 anys)

  • 3er ESO
  • 4t ESO

Projecte d'intervenció educativa Tast d’oficis (14-16 anys):

Escolarització compartida entre el centre i l'ajuntament o les empreses del poble. Aquestes pràctiques els permeten conèixer diferents sortides professionals. Es pot cursar a l’Institut Josep Font i Trias http://www.iesesporles.cat

Formació professional (majors de 16 anys):

Tallers d’Ocupació “Hort de son Trias ” d'Agricultura Ecològica i Jardineria

Més informació a: Escola Taller Hort de Son Trias

Educació per a adults

Cursos de català. Anualment l’Ajuntament d’Esporles organitza cursos de català de diferents nivells, tant per a catalanoparlants com per a no catalanoparlants.