Educació

Consulteu els centres i la oferta formativa que podeu trobar al poble classificat per etapes educatives:

Educació Infantil (0-6 anys):

  • 1er cicle (de 0 a 3 anys): Esporles disposa d’una escoleta municipal. Tot i que no és obligatori, és important que els nins s’iniciïn en la socialització, l’aprenentatge de la llengua, etc.

     

  • 2n cicle (de 3 a 6 anys): s'imparteix al CEIP Gabriel Comas i Ribas http://cpgabrielcomasiribas.org/. L’ensenyament és gratuït en aquest cicle. No és obligatori però és molt recomanable que es faci.

Educació Primària (6-12 anys):

L’ensenyament és gratuït en aquest cicle. Es pot cursar al CEIP Gabriel Comas i Ribas http://cpgabrielcomasiribas.org/.

PRIMER CICLE(6–8 anys)

1º Primària

2º Primària

SEGON CICLE (8–10 anys)

3º Primària

4º Primària

 

TERCER CICLE (10–12 anys)

5º Primària

6º Primària