Agenda Local 21

L’Agenda Local 21 és un instrument de gestió per dur a terme actuacions dirigides cap al desenvolupament sostenible del municipi. Es basa en l’equilibri entre la sostenibilitat ambiental, econòmica i social. 

L’Agenda Local 21 es concreta amb la participació i el consens entre els ciutadans del municipi i els seus representants polítics, així com els diversos agents que intervenen d’alguna forma en la gestió municipal. 

Des de l’Ajuntament volem convidar a tothom a participar, individualment o col·lectivament, a través del Fòrum ciutadà i dels altres mitjans que es posin a l’abast. Totes les idees per a un futur sostenible del municipi seran escoltades en el procés d’Agenda Local 21, i es duran a la pràctica en la mesura que gaudeixin de l’acord de la majoria i els recursos ho permetin.

Fòrum ciutadà
La participació és l’eix fonamental del procés de l’Agenda Local 21. La progressiva implicació de la ciutadania en la presa de decisions és un dels objectius fonamentals del procés.
 
El Fòrum ciutadà és l’òrgan de consulta i participació d’aquelles persones i/o entitats vinculades, directa o indirectament al municipi, que volen aportar els seus coneixements, les seves idees, o la seva opinió en les diferents etapes de l’Agenda Local 21.

La funció del Fòrum ciutadà és, mitjançant els grups de treball, participar activament en cadascuna de les fases de l’Agenda Local 21, a més de proposar i valorar projectes i accions concretes de gestió municipal, a través d'aquest instrument.

Si voleu rebre tota la informació referent a Agenda Local 21 i estar al dia de les activitats del poble, us podeu donar d'alta al llistat de difusió enviant un correu electrònic a: agenda21@esporles.cat, on cal que especifiqueu el vostre nom i llinatge, adreça postal, telèfon de contacte i l'adreça de correu electrònic.