Serveis i Tràmits

 Aquest apartat permet conèixer en detall la informació sobre els serveis i tràmits municipals sense haver de desplaçar-se a les oficines de l’Ajuntament. Hi trobareu un seguit de fitxes, corresponents a cada un dels tràmits i serveis municipals, classificades per àrees i amb les instruccions necessàries per fer-ne la tramitació, les taxes corresponents si n’és el cas, així com la normativa que s’aplica a cada un. 

Us podeu descarregar els formularis, consultar els destinataris, conèixer els requisits de cada procediment i saber quina és la documentació necessària per a cada gestió.
 
La Llei 11/2007 reconeix als ciutadans el dret d'accés als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics. Progressivament, la realització de gestions i tràmits administratius es podrà realitzar de forma telemàtica amb la màxima seguretat.