Policia tutor

 

La Unitat està formada per un policia local que realitza la seva labor sota la supervisió de l'Oficial Cap.

La Policia Local davant els ràpids canvis sociològics que hi ha hagut en el nostre terme, amb un fort creixement de la població, ha observat un gran increment de les situacions de conflicte.
On són més notoris aquests canvis són el sector juvenil de la nostra societat. Com és sabut, les normes d'aplicació a aquest grup de població són eminentment preventives i de protecció.

La figura del Policia Tutor, com altres serveis de la Policia Local, intenta respondre a aquesta demanda, amb una manera d'actuar basat en la proximitat i la intermediació, procurant conèixer als nens i joves del municipi, dirigint els seus esforços a aconseguir contactar amb ells. Tot això amb la finalitat de detectar possibles situacions de desemparament, absentisme escolar, actuacions pre-delinqüencials... i intentant transmetre'ls valors com la convivència, la solidaritat i la tolerància.

Per dur a terme les seves funcions el Policia Tutor necessita recolzar-se en altres àrees municipals com a Educació, Cultura i especialment amb els Serveis Socials. Sent imprescindible tenir una relació fluïda amb l'adreça dels diferents centres escolars, on la seva presència ha de ser habitual.

També ha de fer-se visible en aquells llocs on és habitual l'afluència dels joves en els seus moments d'oci, com els diferents centres esportius municipals i el "Casal de Joves".

Funcions del Policia Tutor

El policia tutor neix amb la intenció de crear un ambient de respecte a les normes d'educació cívica, establint una relació fluïda entre els centres d'ensenyament del municipi i l'Ajuntament d'Esporles a través del seu policia local.

Participa activament a l'entorn de la comunitat escolar, establint el contacte amb les institucions pròpies del centre. Les activitats del policia tutor inclouen una àmplia diversitat de possibilitats, de manera que la intervenció del policia local davant qualsevol incidència permetrà potenciar l'aspecte socialitzador dels menors en el centre escolar.