Organització

Actualment la plantilla està formada per 5 agents:

  • 1 Oficial en Cap

  • 5 policies locals

  • 1 auxiliar administratiu