Medi ambient

Gestió de residus

Esporles, que ha apostat per la recollida selectiva porta a porta amb el sistema de pagament per generació implantat l’any 2009 a través del pagament de la taxa variable mitjançant les bosses vermelles de rebuig. Aquesta iniciativa municipal, que fou capdavantera a l’Estat, ha aconseguit excel•lents taxes de recollida selectiva, com el 74,9% de l’any 2018.

  • Recollida porta a porta

Els ciutadans efectuen la segregació dels residus a casa en fraccions de matèria orgànica, paper-cartró, vidre, envasos lleugers i rebuig, i són recollits directament casa per casa d’acord amb un calendari establert.

Consulta la guia setmanal de recollida sel·lectiva:
-Calendari de recollida 
-Calendario de recogida
-Selective waste collection
-Collecte selective des déchets
-Selektive müllabholung

Més informació sobre al gestió de residus a Esporles a la guia setmanal de recollida selectiva:

-Guia ciutadana de gestió de residus català
-Guía ciudadana de gestión de residuos castellano
-
Citizen's guide waste managenent english
-Städischer abfallplan abfallwirtschaft deutsch 

Esporles disposa d’una ordenança reguladora de la gestió de residus, que pretén fomentar la recollida selectiva del municipi, i facilitar al màxim als ciutadans que puguin mantenir un poble més net i sostenible. Es pot consultar a document adjunt.

  • Parc Verd

Situació: al costat del camp de futbol de Son Quint, davant l’institut.
Horaris:
Dilluns: matins de 7:00h a 12:30h. horabaixa tancat.
De dimarts a divendres: matins de 7:00h a 12:30h i horabaixa de 17:00h a 19:30h.
Dissabte: de 9:00h a 17:00h.

Els residus s'hi han de dur separtas per fraccions, i el rebuig també s’hi ha de deixar sempre amb bossa vermella.
T'ambé s'hi poden dur voluminosos i restes de poda.
L’entrada de residus del Parc Verd està controlada estadísticament i la instal·lació està vigilada per càmeres de seguretat per evitar abocaments incontrolats.
D'altra banda, Esporles és un municipi adherit a la plataforma 

Pla d'Acció  per l'energia Sostenible i el Clima (PAESC)

L'any 2019 l’Ajuntament va aprovar el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Aquest és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures per afavorir l’estalvi energètic i les energies renovables. Els Ajuntaments signants, assumeixen el compromís de reduir com a mínim un 40% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2030 respecte l’any 2005 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
Adjunts podeu consultar el PAESC de 2011, el PAESC 2019 i els documents que l'acompanyen.

Moscard Tigre

Esporles fou un dels primers municipis de Mallorca on es detectà la presència de Moscard Tigre l’any 2012. 
Des de llavors s'apliquen mesures correctores a través de l’empresa especialitzada Consultoria Moscard Tigre. Es fan tractaments larvicides, amb productes biològics innocus per altres animals, a 51 punts de les zones i espais públics on s’ha han detectat acumulacions d’aigua i larves, dels 350 possibles focus que es mantenen en observació.

La consultoria del Moscard Tigre realitza controls cada 15 dies de les trampes instal·lades a diferents indrets per detectar possibles nous focus

Més informació i consultes a: